Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, προχωράει στην υποβολή των απαραίτητων μελετών προς την αρμόδια Εθνική Αρχή για την πιστοποίηση των Κρητικών προϊόντων σαν ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν) και Ορεινών Περιοχών.

Η πρωτοβουλία, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Η πιστοποίηση των Κρητικών προϊόντων σαν ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, θα προσδώσει στα προϊόντα μας, την ζητούμενη εμπορική υπεραξία και θα μεγενθύνει την επιδότηση των παραγωγών όπως προβλέπει η νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική).

Επιπρόσθετα με την πιστοποίηση, θα αποκτηθεί προτιμησιακή σχέση ένταξης σε προγράμματα προώθησης των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων του νησιού, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα της Κρήτης.

Σας αποστέλλουμε συνημμένη, την επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, με την οποία καλεί σε συνεργασία τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τις συλλογικές οργανώσεις, για την κατάθεση των προτάσεων και την προετοιμασία των φακέλων.