Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε την Πέμπτη επιπλέον 937 εκατ. ευρώ αποδεχόμενη επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές από την έκδοση Έντοκων Γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ), διάρκειας 4 και 13 εβδομάδων, με το συνολικό ποσό της δημοπρασίας να ανέρχεται στα 5 δισ. ευρώ.

Ποσό 637 εκατ. ευρώ αφορούσε στα έντοκα 4 εβδομάδων και 300 εκατ. ευρώ στα 13 εβδομάδων.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε την Τρίτη 4,062 δισ. ευρώ από την εν λόγω έκδοση.

Το επιτόκιο στα ΕΓΔ 4 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 3,95% και στα 13 εβδομάδων στο 4,2% ή 0,04% χαμηλότερα από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία τον Οκτώβριο.

Το ποσό θα διατεθεί για την μετακύληση εντόκων ύψους 5 δισ. ευρώ που λήγουν σήμερα.

 

in.gr