Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα οδεύουν οι περιπτώσεις 757 offshore εταιρειών προκειμένου να ελεγχθούν εις βάθος και να διαπιστωθεί το εάν έχουν καταβάλει τους αναλογούντες φόρους.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr μετά από τις 184 offshore εταιρείες στο Κρανίδι και τις 24 offshore εταιρείες που είχαν εντοπιστεί να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κύμης και οι υποθέσεις τους ήδη έχουν πάει στα ελεγκτικά κέντρα ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης ζήτησε από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες όλης της χώρας να προχωρήσουν στην πλήρη καταγραφή όλων των offshore εταιρειών και να στείλουν κατά προτεραιότητα στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα τους φακέλους τους προς εξέταση.

Οι παραπάνω offshore εταιρείες εμφανιζόταν να έχουν ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ στην κατοχή τους χωρίς να έχουν πληρώσει τον ετήσιο φόρο ακινήτων. Είναι ενδεικτικό πως εταιρεία στο Κρανιδι με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ έχει στην κατοχή της ακίνητα των οποίων η αξία προσεγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ.

Το ΣΔΟΕ έχει ελέγξει κάποιες εξ αυτών των εταιρειών στο παρελθόν και έχει στειλει τους φακέλους προς διερεύνηση στις αρμόδιες εφορίες. Ωστόσο, οι ΔΟΥ αδυνατούν να ελέγξουν τις offshore καθώς δεν έχουν τμήματα ελέγχου ή τη δυνατότητα αντιπαραβολής χειρόγραφων καταχωρίσεων από τα τμήματα του Κεφαλαίου και του Εισοδήματος και υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό.

Έτσι, ο κ. Μαυραγάνης ζήτησε την επιεγοσυα αποστολή των φακέλων στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα και τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου και λοιπών φορολογιών όλων των ανέλεγκτων χρήσεων.

 

in.gr