Το πράσινο φως για την πραγματοποίηση επένδυσης στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, έλαβε από τη ΡΑΕ η "ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες", 100% θυγατρική των ΕΛ.ΠΕ.

Η άδεια αφορά σε μονάδα ισχύος 4,68 μεγαβάτ που θα λειτουργεί στην κοινότητα Τυχερού του νομού Έβρου. Η επένδυση ανέρχεται σε 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ για την εγκατάσταση της μονάδας ο τοπικός Δήμος, παραχωρεί στα ΕΛ.ΠΕ. έκταση 35 στρεμμάτων.

Ως καύσιμο θα αξιοποιούνται υπολείμματα καλλιέργειας καλαμποκιού, σιτηρών, βαμβακιού και αγριαγκινάρας. Η νέα μονάδα αναμένεται να δημιουργήσει, περισσότερες από 50 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα απασχολούμενων, στην παραγωγή και τη συγκέντρωση 40-50.000 τόνων βιομάζας, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του εργοστασίου.

Στον προγραμματισμό της εταιρείας είναι η κατασκευή του εργοστασίου να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2013, αφού θα έχουν ληφθεί οι άδειες εγκατάστασης κλπ, ώστε να λειτουργήσει μέσα στην ίδια χρονιά.

Οι ανανεώσιμες πηγές είναι τομέας στον οποίο τα ΕΛ.ΠΕ. άρχισαν να δραστηριοποιούνται, είτε αυτοτελώς, είτε με τη συμμετοχή τους σε μικτά σχήματα από το 2006. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης μονάδες με ισχύ πάνω από 30 μεγαβάτ.

Εκτός από τη μονάδα του Έβρου την οποία, ελέγχει η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες κατά 100%, ήδη συμμετέχει με 25% στην εταιρεία «Βιοντήζελ ΑΕ» για παραγωγή βιοκαυσίμων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει καταθέσει και αιτήσεις για φωτοβολταϊκά.

Η μεγαλύτερη επένδυση των ΕΛ.ΠΕ. στις ΑΠΕ, σχεδιάζεται σε συνεργασία με τη μεταλλουργική ΛΑΡΚΟ, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 17 μεγαβάτ σε εκτάσεις που ανήκουν στη δεύτερη. Σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο.

Αυτή προβλέπει τη δημιουργία θυγατρικών για την κατασκευή και εκμετάλλευση των φωτοβολταϊκών, στις οποίες θα συμμετέχουν τα ΕΛ.ΠΕ. με 51% και η ΛΑΡΚΟ με 49%.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της "ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες", Γ. Αλεξόπουλο ο στρατηγικός στόχος του ομίλου αφορά στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 100 μεγαβάτ σε διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ, την επόμενη τριετία, είτε με νέες άδειες, είτε με εξαγορά αδειοδοτημένων έργων.

Πέρα από τη συμβολή που μπορεί να έχουν οι ΑΠΕ, στη διαμόρφωση ικανοποιητικού EBITDA για τον όμιλο, από το 2013 και μετά, οπότε οι διυλιστικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν όλα τα δικαιώματα εκπομπών, θα συμβάλουν και στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο ομίλου. Επιπλέον δε, θα οδηγήσουν σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 250.000-500.000 τόνους το χρόνο.


euro2day