Να ακυρώσουν το διορισμό του Π. Αθανασόπουλου στη θέση του προέδρου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) και του διευθύνοντος συμβούλου Ι. Εμίρη, ζητούν με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο πρόεδρος της Γ.Ε.Ν.Ο.Π.–Δ.Ε.Η. Ν. Φωτόπουλος και άλλα 18 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Σωματείων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ., Δ.Ε.Σ.Φ.Α., κ.λπ.). Μάλιστα, η υπόθεση με απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Κ. Μενουδάκου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, με την προσφυγή τους, που φέρει την υπογραφή της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι συνδικαλιστές στρέφονται κατά της από 7.9.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου την οποία και πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι διορισμοί. Επίσης, ζητούν να ακυρωθεί και η από 6.9.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία τροποποιήθηκε ο Ν. 3986/2011 (επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής) και προβλέφθηκε ότι πριν το διορισμό του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., πρέπει να διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προσώπων αυτών η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 49Α του κανονισμού της Βουλής.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ ενώ βάλλουν και κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέροντας ότι δεν συνέτρεχε καμία κατεπείγουσα ανάγκη για να εκδοθεί και από την έκδοσή της έχει παραβιαστεί το άρθρο 44 του Συντάγματος. Όπως δε σημειώνουν στην προσφυγή τους, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου αν και εκδίδονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, το τελευταίο διάστημα η όλη διαδικασία έχει μετατραπεί σε κανόνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δύο αυτές θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ πληρώθηκαν μετά τις παραιτήσεις των Ι. Κουκιάδη (προέδρου) και Κ. Μητρόπουλου (διευθύνοντος συμβούλου).


protothema.gr