Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και αφορούν την υγεία συζήτησαν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, οι φορείς του Δήμου. Μετά λοιπόν από την συνάντηση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με ψήφισμα τους διεκδικούν:

1)Ν΄αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με την πλήρωση των αναγκαίων θέσεων ώστε να υπάρχει εφημερία καθ΄όλη τη διάρκεια του μηνός. Η ελλειπής στελέχωση της συγκεκριμένης κλινικής εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους και για άλλες κλινικές νομαρχιακού επιπέδου όπως η ΜΕΘ ,ο τεχνητός νεφρός, η Παθολογική κλινική,η Μαιευτική κά.

2)Να εξασφαλισθεί η πρόσληψη ιατρών για την κάλυψη τουλάχιστον των έξι(6)βασικών ειδικοτήτων και να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των άλλων ειδικοτήτων.

3)Να καλυφθούν οι κενές θέσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού.

4)Ανάλογη στελέχωση και στήριξη να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες δομές υγείας του Νομού .

5)Να εξασφαλισθεί ικανή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου για να μην υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων και λοιπού υλικού.

6)Να ολοκληρωθεί επιτέλους η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου και να τεθεί σε λειτουργία.

7)Να διασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των Νοσοκομείων.

8)Να αντιμετωπισθεί νομικά το πρόβλημα του Νοσοκομείου Νεάπολης ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τα κληροδοτήματα.

9)Να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία μελέτης και η κατασκευή του κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας Νεάπολης

10)Να προχωρήσει η διαδικασία μελέτη -κατασκευή των περιφερειακών Ιατρείων στην Ελούντα, Κριτσά και Σίσι Βραχασίου.

Η συνάντηση των φορέων εκλέγει συντονιστικό όργανο το οποίο θα κινητοποιήσει τους φορείς και την κοινωνία για τη στήριξη των Νοσοκομείωντου Δήμου Αγ. Νικολάου και θα συντονίζει τις δράσεις και τον αγώνα μας για την επίτευξη των στόχων μας.