Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα. 1ο:΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή
Εισηγητής:κ. Λευτέρης Δραγασάκης
Θέμα 2ο : ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων(1ο υποέργο προμήθεια Η/Υ Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 3ο ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων(2ο υποέργο Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Γυμναστικής και εξοπλισμού Γυμναστηρίων)
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 4ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων(3ο υποέργο Προμήθεια επίπλων και παιδαγωγικού υλικού)
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 5ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 7ο Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία 2012 (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων)
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 8ο :Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου συντήρηση δικτύων ύδρευσης Αποχέτευσης Δημ. Ενότητας Ιεράπετρας και Δημ. Ενότητας Μακρύ Γιαλού (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 9ο: Υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου μόνου παρ.Γ5.1 του Ν.4093/2012 σχετικά με την επιμήκυνση της αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.& Δ.
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία

Θέμα 10ο:΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για τα ταχυδρομικά τέλη ύδρευσης.
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία
Θέμα 11:Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης Γεωτεχνική μελέτη χώρου κομποστοποίησης
Εισήγητής:Γεώργιος Ψαρρός