Την αναστολή καθηκόντων της Δ/ντριας Δερματολογικής Κλινικής κ. Ανδρονίκης Τόσκα, ως επείγον διοικητικό μέτρο, έως ότου τα αρμόδια όργανα της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίσουν οριστικά, αποφάσισε η Διοίκηση του Ιδρύματος.

 Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η απόφαση αυτή ελήφθη για το συμφέρον της υπηρεσίας και το κύρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου αφού έλαβε υπόψη του :
1. Το Ν. 3329/2005 και το Ν.1397/1983 .
2. Το με αρ.πρωτ.13089/2-11-2012 έγγραφο του Επιστημονικού Συμβουλίου.
3. Το με αρ.πρωτ.13114/2-11-2012 έγγραφο του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
4. To με αρ. πρωτ.: 476/Γρ.Διοικητή/20-11-12 έγγραφο της Καθηγήτριας Αιματολογίας κ. Ελένη Παπαδάκη.
5. Την Δυσλειτουργία της Δερματολογικής Κλινικής όπως έχει επισημανθεί από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής.
6. Το γεγονός ότι από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το παραπάνω θέμα.
7. Την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.
8. Το συμφέρον της υπηρεσίας και το κύρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Αποφασίζει

Την Αναστολή άσκησης καθηκόντων της Δ/ντριας Δερματολογικής Κλινικής κ. Α. Τόσκα, ως επείγον διοικητικό μέτρο, έως ότου τα αρμόδια όργανα της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίσουν οριστικά.

Τη Δ/νση της Δερματολογικής Κλινικής αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Κρασαγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας ως αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ της Κλινικής.

Η παρούσα ισχύει από τη λήψη της.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη απόφαση εκ μέρους της Διοίκησης του ΠΑΓΝΗ για αναστολή καθηκόντων γιατρού, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ύστερα από την περιπτωση του παιδοχειρούργου και το  θάνατο του 11μηνου βρέφους, ύστερα από εγχειρηση βουβωνοκήλης.