Μαχαίρι... στη σπατάλη δημοσίου χρήματος μέσα από τις κρατικές προμήθειες βάζει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που κάνει ηλεκτρονικές τις διαδικασίες των διαγωνισμών κρατικών φορέων, οργανισμών, υπουργείων και δήμων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για την κατασκευή μεγάλων έργων. Από τις δημοπρασίες μέσω ίντερνετ το Δημόσιο μπορεί να εξοικονομήσει ετησίως 300 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός παρουσίασαν, χθες, το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΣ).

Οπως έγραψε χθες η «Η», η πιλοτική εφαρμογή του ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του 2013 σε υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για προμήθειες και υπηρεσίες. Μετά το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους γίνεται υποχρεωτική για την Κεντρική Κυβέρνηση και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλους φορείς του Δημοσίου καθώς και στα δημόσια έργα. Σκοπός είναι μέχρι το 2015 όλες οι προμήθειες να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλο το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και την καθιέρωση συγκεκριμένων προτύπων για τις προκηρύξεις των έργων αναμένεται να μειωθούν οι αναθέτουσες αρχές από τις 3.000 στις 600, σε πρώτη φάση.

Αποτέλεσμα θα είναι, επίσης, να περιοριστεί το φαινόμενο των ενστάσεων και προσφυγών, που επιφέρει τη μη ολοκλήρωση του 40% των διαγωνισμών, αλλά και να περιορίσει δραστικά τα περιστατικά διαφθοράς και αδιαφάνειας.

imerisia.gr