Μια δωρεάν διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τους πολιτικούς εκπροσώπους και το προσωπικό των δήμων άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να προσφέρει στους δήμους σύντομα και κατανοητά εκπαιδευτικά εγχειρίδια που εστιάζουν σε οκτώ βασικά θέματα, τα οποία συνδέονται με τα τοπικά ενεργειακά σχέδια δράσης.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από ειδικούς σε θέματα ενέργειας, τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του έργου Covenant capaCITY, με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Intelligent Energy Europe (IEE).

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε δήμους που ξεκινούν τώρα να ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με το τοπικό κλίμα και τις δράσεις βιώσιμης ενέργειας και αναζητούν το ρόλο τους.

Οκτώ θεματικές ενότητες περιγράφουν ζητήματα που αφορούν τους δήμους, προσφέροντας βασική καθοδήγηση, καθώς και ιδέες, συμβουλές και εργαλεία– σχετικά με διαχείριση ανθρώπων, δομών και διαδικασιών.

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια συνδυάζουν πληροφόρηση και διαδραστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων, σημαντικής καθοδήγησης και παραπομπών σε περαιτέρω υποστήριξη.

Μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης, τοπικοί ηγέτες και προσωπικό των δήμων από διαφορετικά τμήματα μπορούν να γνωρίσουν πώς αναπτύσσεται ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, παρακαλούμε εγγραφείτε και επιλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν – για παράδειγμα Απογραφή των αερίων του Θερμοκηπίου, εκπόνηση ΣΔΒΕ, Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες ή Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.

Αποκτήσετε γνώση με το δικό σας ρυθμό! Εξερευνήστε την εύκολη στη χρήση διαδικτυακή πλατφόρμα.