Μετά από απόφαση της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στις 24η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο, από ώρα 08.00 έως 17.00 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Το Κεντρικό κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης (Σμύρνης 26) την ευθύνη του οποίου αναλαμβάνει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς επίσης ορίζονται και Καταστήματα ψηφοφορίας σε κάθε Νοσοκομείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Αύριο Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και από τις 10 το πρωί στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης θα γίνουν οι εκλογές για την συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4025/11, για την ανάδειξη τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, των υπευθύνων για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας με τους αναπληρωτές τους, όσο και των εκπροσώπων του προσωπικού πλην ιατρών των Κέντρων Υγείας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο των Κ.Υ , με τις Τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές που έχουν ορισθεί θα έχουν άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, σε όλα τα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και λειτουργίας των δομών στις περιοχές ευθύνης τους.

Το αμέσως προσεχές διάστημα, μετά και την εκλογική διαδικασία, θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη κοινή συνάντηση με τη Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης προκειμένου να καθοριστούν οι αρμοδιότητες, η στοχοθεσία και το σχεδιάγραμμα εργασίας τους.

Παράλληλα αύριο θα πραγματοποιθεί και η πρώτη συνάντηση της νέας Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με τους Δ/ντες όλων των Κέντρων Υγείας του νησιού, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που απασχολούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.