Με ικανοποιητική προσέλευση εργοληπτικών εταιριών πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, η δημοπρασία του έργου για την οριζόντια και κάθετη σήμανση το οδικό επαρχιακό δίκτυο του νησιού, που είναι και το πρώτο υποέργο της «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης».

Το έργο που δημοπρατήθηκε έχει προϋπολογισμό 6,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι τρεις προσφορές που ισοψήφησαν ανεβάζουν την έκπτωση στο εντυπωσιακό 57%. Προσφορές κατέθεσαν συνολικά 9 εταιρίες, τη στιγμή που η πρώτη δημοπρασία είχε κηρυχτεί «άγονη» και η επαναληπτική, ακυρώθηκε στη συνέχεια από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όταν πρόσφορά είχε καταθέσει μόνο μία εταιρία, Κυπριακών συμφερόντων, η οποία και καταγγέλθηκε από τις εγχώριες εταιρίες για παράβαση δεοντολογίας, καθώς την ήμερα του διαγωνισμού υπήρχε απεργία από τον τοπικό Σύλλογο Εργοληπτών.

Στη παρούσα φάση η Επιτροπή του Διαγωνισμού συνεχίζει τη διαδικασία, μέχρι να καταλήξει στη μία εταιρία, έστω και αν απαιτηθεί κλήρωση, στην περίπτωση που και οι τρεις προσφορές δεν «πάσχουν» σε κάποιο σημείο.