Ο Δήμος Πλατανιά συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), η οποία υλοποιεί το ΤΟΠ ΕΚΟ «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ) στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Αφορούν τις εξής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

• Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
• Αρχηγούς μονογονεïκών οικογενειών
• Άτομα με Αναπηρίες
• Παλιννοστούντες
• Μετανάστες

Απευθύνονται σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων: Πλατανιά, Αποκορωνου, Καντάνου- Σελίνου, Κισσάμου, Σφακίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Στοχεύουν στην επιλογή- προετοιμασία- επιμόρφωση 100 ωφελουμένων ανέργων ή εποχικά ανέργων σε θέσεις απασχόλησης. Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, επιδοτούμενης κατάρτισης, επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/11/2012 εώς και 07/12/2012. Υποβολή δικαιολογητικών: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, Μπονιαλή 11-19 τηλ 2821058908 Ο.Α.Δ.Υ.Κ., Όαση Νέας Κυδωνίας τηλ. 2821029316