Την ακύρωση ως αντισυνταγματικής και αντίθετης ως προς την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία της απόφασης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), με την οποία απαγορεύθηκε η εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση 28 φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων.

Για την απαγόρευση εξαγωγής των φαρμάκων, ο Ε.Ο.Φ. επικαλέστηκε την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω ελλείψεως στην αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ωστόσο να καθορίζει τον χρόνο της απαγόρευσης.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αναρμοδίως εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Φ. η απόφαση απαγόρευσης των φαρμάκων, καθώς αρμόδιος για την έκδοση είναι ο υπουργός Υγείας και σε κάθε περίπτωση έπρεπε να εκδοθεί από τον πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ο Σύλλογος ότι για την απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων την αρμοδιότητα έχει αποκλειστικά ο υπουργός Υγείας, μετά από σχετική γνώμη του Ε.Ο.Φ..

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται στην προσφυγή, με την απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η οικονομική ελευθερία των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ενώ επίσης παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ακόμη, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι ήταν προσχηματική από την πλευρά του Ε.Ο.Φ. η έλλειψη φαρμάκων και πολύ περισσότερο σε σημείο που να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να κινδυνεύει, σημειώνει ο Σύλλογος, καθώς υπάρχουν και τα «γενόσημα» φάρμακα, τα οποία είναι νόμιμα αδειοδοτηθέντα φάρμακα και φθηνότερα των επωνύμων.

Από πουθενά δεν προκύπτει η έλλειψη στην ελληνική αγορά των 28 φαρμακοσκευασμάτων, τονίζει ο Σύλλογος, αλλά ούτε υπάρχουν στοιχεία για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς στα συγκεκριμένα φάρμακα. Εξάλλου, οι ελλείψεις αυτές μπορούσαν να αναπληρωθούν με εισαγωγές, κατόπιν πρωτοβουλίας του Ε.Ο.Φ..

Αλλά η απαγόρευση εξαγωγών παραβιάζει παράλληλα και τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά παράβαση των κοινοτικών οδηγιών της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

zougla.gr