Ο τομέας της μεταποίησης της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε το Νοέμβριο, αλλά με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων 8 μηνών, σύμφωνα με στοιχεία της Markit.

Η μείωση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης του τομέα επιβραδύνθηκαν.

Ο δείκτης PMI, που καταγράφει τις συνθήκες δραστηριότητας στη μεταποίηση, ανήλθε στις 46,2 μονάδες, από 45,4 τον Οκτώβριο. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο δείκτης PMI καταγράφει επιδείνωση στις συνθήκες των μεταποιητικών επιχειρήσεων τους τελευταίους 16 μήνες.

Το Νοέμβριο, υπήρξαν ενδείξεις συρρίκνωσης του μεταποιητικού τομέα για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης που καλύπτονται από την έρευνα, με εξαίρεση την Ιρλανδία.

Οι ρυθμοί συρρίκνωσης μειώθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν στην Ολλανδία και την Ιταλία.

Η παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε των κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μειωμένα επίπεδα νέων εργασιών από τις εγχώριες αγορές και χαμηλότερες εξαγωγές.

Ωστόσο, οι ρυθμοί μείωσης για τις συνολικές νέες παραγγελίες και για τις νέες εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε χαμηλά 8 μηνών.

in.gr