«Σοβαρές διαφωνίες, ανησυχίες και επιφυλάξεις», εκφράζει με επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η ΓΣΕΕ, σχετικά με το σχέδιο δράσης που προτείνει το υπουργείο για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων.

Το σχέδιο προβλέπει την ένταξη στην αγορά εργασίας νέων εργαζομένων υπό μορφή μαθητείας για χρονικό διάστημα τεσσάρων ή πέντε μηνών, με καθαρή αμοιβή 400 ευρώ για 40ωρη εβδομαδιαία εργασία και ασφάλιση μόνο για τον κλάδο υγείας.

Προβλέπει επίσης την επιδότηση 7.000 νέων με το ποσό των 10.000 ευρώ έκαστον, προκειμένου να ανοίξουν δική τους επιχείρηση.

Με την επιστολή της η Συνομοσπονδία τάσσεται υπέρ της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης αλλά υπό την προϋπόθεση, ότι «οι πολιτικές αυτές δεν θα χρησιμοποιούνται ως «εργαλείο» είτε καταστρατήγησης θεμελιωδών εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είτε περαιτέρω επέκτασης της ευελιξίας και υποκατάστασης ή αντικατάστασης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού με «φθηνότερη» και ανασφάλιστη απασχόληση».

Η ΓΣΕΕ ζητεί, μεταξύ άλλων, «μεγαλύτερη χρονική δέσμευση του εργοδότη για τη διατήρηση του προσωπικού, αύξηση της καταβαλλόμενης αμοιβής στο ύψος του κατώτατου μισθού με πλήρη ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη», ενώ υπογραμμίζει «την αντίθεσή της στην πιθανότητα γενίκευσης του Εργοσήμου».

Το σχέδιο δράσης έθεσε υπόψη των κοινωνικών εταίρων, ο υπουργός Εργασίας στη συνάντηση της περασμένης Τετάρτης, και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ είχαν δεσμευτεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως σήμερα Δευτέρα.

 

in.gr