Την έντονη αντίδραση φορέων της αγοράς αναμένεται να προκαλέσει το νομοσχέδιο που τέθηκε από χθες σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ και το οποίο αλλάζει και επιχειρεί να εξορθολογίσει (για πολλοστή φορά) το καθεστώς στην αγορά της πράσινης ενέργειας. Ήδη σε επαφές που είχε το Capital.gr με φορείς του κλάδου επικρατεί ψυχροπολεμικό κλίμα και δεν αποκλείεται να εκφραστούν και επισήμως αιτήματα για απόσυρση του νομοσχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο πηγές του ΥΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να μείνουν όσοι (σοβαροί) επενδυτές θέλουν να βάλουν χρήματα στην αγορά και όχι όσοι προσβλέπουν στο εμπόριο αδειών (το οποίο εμμέσως νομιμοποίησε και η κρατική ΔΕΗ). Επίσης το ΥΠΕΚΑ που υποστηρίζει ότι έχει έγγραφα αιτήματα φορέων και εκπροσώπων της αγοράς που ζητούσαν την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, τονίζει πως η αγορά εξυγιαίνεται, εξασφαλίζεται απόλυτα η βιωσιμότητα του ΛΑΓΗΕ (σε συνδυασμό με τα μέτρα και κυρίως με την έκτακτη εισφορά) και η αγορά γίνεται πιο ελκυστική για τους πραγματικούς επενδυτές.

Τι αλλαγές φέρνει λοιπόν το ν/σ που τέθηκε σε διαβούλευση;

Κατ΄ αρχάς, για να εξασφαλίσει κάποιος πρόσβαση στο δίκτυο με την αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα πρέπει να προσκομίζει εγγυητική επιστολή στο διαχειριστή: μέχρι 1MW 120 χιλιάδες ευρώ, 1-10MW 190 χιλιάδες, 10 – 100MW 230 χιλιάδες και πάνω από 100MW 250 χιλιάδες ευρώ. Εξαιρούνται οι σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια. Η υποχρέωση της εγγυητικής περιλαμβάνει και όλα τα έργα στα οποία έχει χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης ή εκκρεμεί αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς εφόσον δεν έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με το σύστημα ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι εγγυητικές καταπίπτουν υπέρ του λογαριασμού ΑΠΕ εάν δεν ανανεωθούν τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη λήξη τους ή εάν εντός του διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς δε συναφθεί σύμβαση σύνδεσης.

Δεύτερον θεσπίζεται «αδειόσημο» για τους κατόχους άδειας παραγωγής από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που μετά από 3 χρόνια διατήρησης της άδειας δεν έχουν προχωρήσει στην έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας. Το «αδειόσημο» καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στο ΛΑΓΗΕ. Για τις άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί το αδειόσημο καταβάλλεται μετά την παρέλευση 5ετίας και λήγει με τη δοκιμαστική λειτουργία. Το ετήσιο τέλος ισούται με 1.500 ευρώ ανά MW. Εφόσον δεν καταβληθεί το «αδειόσημο» τότε παύει αυτοδίκαια η ισχύς της άδειας παραγωγής.

Τρίτον ρυθμίζονται θέματα για την άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται άπαξ και ισχύει για δύο έτη ενώ μπορεί να παραταθεί έως δύο φορές μετά από αίτηση: εφόσον έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής που αντιστοιχούν σε δαπάνες  άνω του 50% του συνολικού έργου ή έχουν συναφθεί συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού ή υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση. Η δεύτερη παράταση δίνεται εφόσον έχουν εκτελεστεί έργα ίσα με το 80% του προϋπολογισμού ή υπάρχει αναστολή έργων με δικαστική απόφαση. Για έργα μεγαλύτερα των 150MW ή έργα που έχουν υποθαλάσσια διασύνδεση, υβριδικών μονάδων ή μεγάλων υδροηλεκτρικών προβλέπονται μεγαλύτερες παρατάσεις. 

Τέλος στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα για τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τις μικρές ανεμογεννήτριες και τη μεταβολή θέσης εγκατάστασης. Η διαβούλευση θα κρατήσει μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου.

capital.gr


Πηγή:www.capital.gr