Τα Τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 1η Δημοτική Κοινότητα περιοχή Αγίου Δημητρίου,3ηΔημοτική κοινότητα περιοχή Πόρου και 4η Δημοτική κοινότητα περιοχή Αγίου Ιωάννη- στα πλαίσια της εορταστικής ατμόσφαιρας των ημερών των Χριστουγέννων, προγραμματίζουν με τις Ομάδες Αυτενέργειας (Αλληλοβοήθειας, .Χορωδίας και Χορού) Επίσκεψη-Συνάντηση Αγάπης, στο Πτωχοκομείο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, την Τετάρτη 12-12-2012 και ώρα 10π.μ.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μελών των κέντρων και η ανταλλαγή ευχών με τους τροφίμους του Ιδρύματος και το προσωπικό μέσο παρουσίασης εορταστικού προγράμματος από τις ομάδες αυτενέργειας ( κάλαντα –παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια, προσφορά εδεσμάτων ).

Για τη δράση συνεργάζονται :Καρυπίδου Αναστασία και Φανταουτσάκη Ελευθερία Κοινωνικοί Λειτουργοί, Πολυμίλη Νικολέτα και Αλεξάκη Ευαγγελία Εργοθεραπευτές και Παπουτσάκης Κων/νος χοροδιδάσκαλος.