Με καυτά κοινωνικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, προσέρχεται το διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι

-Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις "Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας"
-Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
-Συγχωνεύσεις στον τομέα της Υγείας
-Εγκρίσεις δαπανών