Παρατείνει την ισχύ της αριθμ. 6988/29-10-2012 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης ρυθμιστικής της καυσοξύλευσης (περιοχών που θα διέλθει η νέα βελτιωμένη χάραξη της οδού Λάκκοι –Ομαλός) μέχρι και την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή των καυσοξύλων και μέχρι εξαντλήσεως του λήμματος της έκτακτης κάρπωσης, για ποσότητα 1.500 κιλών καυσοξύλων στην κάθε δικαιούχο οικογένεια.