Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του Παλαιού Δήμου Γουβών». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 12.797.748 € και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ΔΕΥΑ Χερσονήσου.

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2010, με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης, (μετά από Προγραμματική Σύμβαση με τον πρώην Δήμο Γουβών). Η δημοπράτηση του έργου, ξεκίνησε, διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε από τη Περιφέρεια Κρήτης. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε. Σήμερα, μετά την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Χερσονήσου στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το πρόγραμμα Καλλικράτης, την ευθύνη υλοποίησής του έργου έχει η ΔΕΥΑ Χερσονήσου.

Από τη σύμβαση του έργου προβλέπεται να κατασκευαστούν:

Βιολογικός Καθαρισμός στις Γούβες, δυναμικότητας 9000 ισοδύναμων κατοίκων, ο οποίος θα επεξεργάζεται τα λύματα των Γουβών, των Κάτω Γουβών και των Γουρνών, καθώς και ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων νερών. 

Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων στις Κάτω Γούβες.

Δύο αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων από τις Κάτω Γούβες στον Βιολογικό Γουβών.

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός για την μεταφορά λυμάτων από τις Γούβες στον Βιολογικό.

Το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν είναι 42.050 μέτρα, από τα οποία τα 5.480 μέτρα είναι καταθλιπτικοί αγωγοί .

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, και θα διαρκέσει 24 μήνες.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Ε. Δοξαστάκης είπε:

«Ένα πολύ σημαντικό έργο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής, παρά τις καθυστερήσεις, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και εμπλοκές, μετά από επίπονη προσπάθεια και την ιδιαίτερη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης είναι έτοιμο για να ξεκινήσει η υλοποίηση του.

Με την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού και των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή των Γουβών υλοποιείται η προσπάθεια χρόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περιβαλλοντική θωράκιση μιας από τις πλέον τουριστικές περιοχές της χώρας μας.

Μια σειρά μελετών έργων αποχέτευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολλά απ’ αυτά βρίσκονται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης και είναι ενταγμένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Άλλα είναι στη διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κρήτης). Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να μελετήσει και να υλοποιήσει το σύνολο των αναγκαίων έργων στον τομέα της αποχέτευσης και για την παράκτια ζώνη αλλά και για τους οικισμούς της ενδοχώρας».