Ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών υλοποίησε δράσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι δράσεις εντάσσονται στα πλαίσια του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο–Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν το Νηπιαγωγείο Πόμπιας, το Δημοτικό Σχολείο Πόμπιας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών.

Στόχος των δράσεων ήταν η κινητοποίηση, η ευαισθητοποίηση και η βιωματική εμπλοκή των εκπαιδευτικών και μαθητών στα θέματα της ανακύκλωσης και γενικότερα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Οι μαθητές ανάλαβαν πρωτοβουλίες σε θέματα ανακύκλωσης της περιοχής τους με σκοπό να παρακινήσουν και τις οικογένειες τους να εφαρμόζουν το πρόγραμμα της ανακύκλωσης.

Οι συγκεκριμένες δράσεις ανακύκλωσης εντάσσονται στο μονοήμερο πρόγραμμα με τίτλο «Είμαι η ανακύκλωση που όλα τα μαζεύω και σε κάδο ειδικό καθημερινά τα στέλνω» που απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων δημοτικού.

Οι δραστηριότητες σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Αρχανών, έκαναν τους μαθητές να κατανόησαν, με βιωματικό τρόπο, την έννοια και τον σκοπό της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και πως αυτές συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, απέκτησαν οικολογική συνείδηση με την ενεργό συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, με την εμπλοκή τους στη διάκριση των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη και με την επαναχρησιμοποίηση φαινομενικά άχρηστων υλικών και με την κατασκευή ανακυκλώσιμου χαρτιού.

Το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ήταν το «Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; Ανακυκλώνω και επιβιώνω», απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, ΣΤ τάξεων δημοτικού, μαθητές γυμνασίου, ΣΔΕ και Λυκείου στο οποίο οι μαθητές απέκτησαν οικολογική συνείδηση με την ενεργό συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαλογής, με την κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού και με την επαναχρησιμοποίηση φαινομενικά άχρηστων υλικών.

Προβλήθηκε η διαδικασία και η αξία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από δραστηριότητες.

Με αφορμή την επίσκεψη ομάδας του ΚΠΕ Αρχανών στα σχολεία του Δήμου, η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη αφού ευχαρίστησε την ομάδα που επισκέφτηκε τα σχολεία του Δήμου ενημερώνοντας τα παιδιά για την ανακύκλωση, τόνισε ότι:

«Είναι ευθύνη όλων μας η εξασφάλιση ενός καθαρού φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα φιλοξενήσει τις τωρινές και τις μελλοντικές γενεές και θα είναι αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής ο Δήμος Φαιστού συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών ενώ έχει αρχίσει μια σειρά ενημερωτικών δράσεων για την ανακύκλωση.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δράσεις θα συνεχιστούν και στις 19 Δεκεμβρίου στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Βοριζίων και στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καμαρών του Δήμου Φαιστού.