Τα βήματα προς την τραπεζική ένωση, το θεωρούμενο ως πιο φλέγον για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη, θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, μετά την αδιέξοδη Σύνοδο Κορυφής για τον προϋπολογισμό και το «σύντομο» Ecofin για την κεντρική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό την ΕΚΤ.

Οι ηγέτες θα εξετάσουν το ζήτημα στο πλάισιο της ευρύτερης συζήτησης επί των προτάσεων από τα κοινοτικά όργανα (προεδρία ΕΕ, Κομισιόν, ΕΚΤ, Eurogroup) για τον οδικό χάρτη της, μακροπρόθεσμης, στενότερης οικονομικής ενοποίησης.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει ότι κεντρικός πυλώνας της ενιαίας τραπεζικής εποπτείας θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τους όρους με τους οποιους η εποπτεία θα ασκείται -και ο ρόλος που θα έχει η ΕΚΤ για τις χώρες των «27» που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη.

Ούτε το Ecofin της 4ης Δεκεμβρίου δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία και έτσι, θέλοντας να προλάβουν την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου, πρόκειται να έχουν νέα συνάντηση την παραμονή της Συνόδου (12 Δεκεμβρίου).

Ισπανία και Ιταλία ζητούν επειγόντως να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου για την τραπεζική ένωση -καθώς είναι όρος για την άμεση τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση από τους μηχανισμούς στήριξης, την οποία επιδιώκει η Μαδρίτη.

Παράλληλα, διάσταση απόψεων υπάρχει μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας για τη δομή του νέου πλαισίου: Η Γερμανία εμμένει στη θέση της ότι μόνο οι μεγάλες συστημικές τράπεζες θα πρέπει να τεθούν υπό τον έλεγχο της, έχοντας επίσης αντίρρηση στο βραχύ χρονοδιάγραμμα, ενώ από την άλλη πλευρά η Γαλλία ζητά να τεθούν περί τις 6.000 ευρωπαϊκές τράπεζες υπό τον έλεγχο της ΕΚΤ.

Ενστάσεις για την επίσπευση των διαδικασιών δημιουργίας τραπεζικής εποπτείας έχουν προβάλει ξεκάθαρα η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μ.Βρετανία. Την ίδια στιγμή η Βρετανία θέλει η επιρροή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να μην επηρεάζει το Λονδίνο.

 

in.gr