Στις εκλογές για την ανάδειξη των δυο αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ α' βαθμού Ν. Ηρακλείου, που έγιναν την Τρίτη 11/12, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 988
Άκυρα / Λευκά: 40
Έγκυρα: 948

Έλαβαν:
"Διαδημοτικό Ενωτικό Ψηφοδέλτιο": 364
"Συνεργασία Υπαλλήλων Δ. Ηρακλείου": 354
"Δημοκρατική Κίνηση Υπαλλήλων Περιφ. Δήμων": 231

Εκλέγονται:
Γεώργιος Χρονάκης ως τακτικό μέλος και Ζαχαρένια (Ρένια) Δρόσου ως αναπληρωματικό μέλος από το "Διαδημοτικό Ενωτικό Ψηφοδέλτιο"
Βασίλειος Πολίτης ως τακτικό μέλος και Δημήτριος Σάββας ως αναπληρωματικό μέλος από τη "Συνεργασία Υπαλλήλων Δήμου Ηρακλείου"

Επίσης από τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου εκλέγονται η Καλλιόπη Σκουρέλου ως τακτικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο Γεώργιος Μοχιανάκης ως αναπληρωματικό μέλος.