«Η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα λειτουργήσει ως πάγια, λειτουργική πρακτική για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης», τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης - Αυτοδιοίκησης.

Όπως είπε ο κ. Μανιτάκης, «το πρόγραμμα κινητικότητας συνιστά έναν από τους κεντρικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού» κι θα ξεκινήσει εντός του 2013.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός ανέφερε τα εξής: «η κινητικότητα συνιστά μια πολυεπίπεδη και δυναμική διαδικασία. Είναι το σημείο όπου τέμνεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος με το ρόλο του δημόσιου λειτουργού. Η καθιέρωση και η εφαρμογή της άλλωστε αποσκοπεί πρωτίστως στο να εξασφαλίσει την ενεργοποίηση του καταλληλότερου λειτουργού στην καταλληλότερη θέση. Μέσω της κινητικότητας μπορεί να ξεπεραστεί ο αναχρονισμός της –συχνά ατελέσφορης και για την υπηρεσία και για τον ίδιο– παραμονής του υπαλλήλου σε μία και μόνη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να συγκεράσει τις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της διοίκησης με τη δυναμική εξέλιξης κάθε εργαζόμενου... Συνεπώς, η κινητικότητα δύναται –και αυτό επιδιώκεται– να λειτουργήσει ως φορέας μετασχηματισμού της αντίληψης που διατηρούν οι εργαζόμενοι της διοίκησης για το ρόλο τους, της αντίληψης που διατηρούν οι πολίτες για τη διοίκηση και τελικώς, της αντίληψης που διατηρεί η ίδια η διοίκηση για τον εαυτό της».

Την ίδια ώρα 48ωρη απεργία απο αύριο εξήγγειλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά την απόφαση του υπουργείου να θέσει σε διαθεσιμότητα όλους τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν σε φορείς που δεν απέστειλαν λίστες διαθεσιμότητας

Οι εργαζόμενοι σήμερα πραγματοποίησαν πορεία στη Βουλή, ενώ ένταση επικράτησε στο Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων, όπου επί μισή είχαν αποκλείσει εντός του κτιρίου τον υπουργό Εργασίας.

 

in.gr