Με το 100% του χαρτοφυλακίου τους συμμετείχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές τράπεζες στο πρόγραμμα επαναγοράς των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του εγχειρήματος, που αποτελούσε προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης των 44 δισ. ευρώ.

Αν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα περίπου 10 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν την επαναγορά των ΟΕΔ, το συνολικό ποσό που θα εκταμιευθεί για τη χώρα μας ανέρχεται στα 55 δισ. ευρώ περίπου.

Συνεπώς, το Δημόσιο θα έχει λάβει αθροιστικά από το πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα ποσό 202 δισ. ευρώ περίπου, ενώ τα επόμενα χρόνια οι υπολειπόμενες δόσεις υπολογίζονται στα 43 δισ. ευρώ περίπου.

Με την ολοκλήρωση της επαναγοράς και την ρευστοποίηση όλων των ομολόγων των τραπεζών, αποκρυσταλλώθηκε και η σωρευτική ζημιά λόγω του PSI+ και της επαναγοράς.

Συνολικό «κούρεμα» 73,4%

Το συνολικό πραγματικό -όχι πλέον λογιστικό- «κούρεμα» ανέρχεται στο 74,3% της αρχικής ονομαστικής αξίας των ΟΕΔ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI+).

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν στο PSI+ με συνολικό ποσό ομολόγων 35,7 δισ. ευρώ το οποίο ως ποσοστό του ενεργητικού τους, όπως αυτός δημοσιεύτηκε για το 2011, κυμαινόταν από 9,5% (Eurobank) έως 15,6% (Τράπεζα Πειραιώς).

Ως μέσο ποσοστό επί του ενεργητικού τους, τα κρατικά ομόλογα που κατείχαν οι παραπάνω τράπεζες δεν διέφεραν σημαντικά από τα αντίστοιχα ποσοστά των ιταλικών ή ισπανικών τραπεζών για το χρέος των χωρών τους.

Οι ζημίες των τεσσάρων τραπεζών, λόγω της συμμετοχής τους στο PSI+ και στην επαναγορά, είναι 26,5 δισ. ευρώ (προ φόρων), με την Alpha Bank να εμφανίζει τη μικρότερη (4,4 δισ. ευρώ) και την Εθνική Τράπεζα τη μεγαλύτερη (11 δισ. ευρώ).

Το σύνολο αυτών των απωλειών αποτελεί, ταυτόχρονα, όφελος για το Δημόσιο, λόγω της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους καθώς και της σημαντικής ελάφρυνσης για μελλοντικές πληρωμές τόκων.

Λόγω των τεράστιων ζημιών από τα ΟΕΔ, οι μέτοχοι των τραπεζών -μεταξύ αυτών περί τους 500.000 ιδιώτες μικροεπενδυτές και τα ασφαλιστικά ταμεία- απώλεσαν, από το 2007 έως σήμερα, άνω του 95% των επενδύσεών τους σε τραπεζικές μετοχές.

Για τα ασφαλιστικά ταμεία ιδιαίτερα, η ζημία αυτή είναι επιπλέον εκείνης που υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο PSI+.

Κεφαλαιακές ανάγκες 27 δισ. ευρώ

Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των παραπάνω Τραπεζών εκτιμώνται σήμερα στα 27 δισ.ευρώ, ωστόσο δεν αποκλείεται το ποσό αυτό τελικά να κινηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα, λόγω της βαθύτερης ύφεσης της οικονομίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, χωρίς την επίπτωση του PSI+ και της επαναγοράς των ομολόγων, οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων τραπεζών θα ήταν σημαντικά μικρότερες, παρά τη βαθειά πολυετή ύφεση, λόγω του σημαντικού ύψους των προβλέψεων που οι Τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει έναντι επισφαλών δανείων.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας παρείχαν πλήρη στήριξη στο Δημόσιο στη διάρκεια της κρίσης χρέους, συμμετέχοντας πλήρως στο PSI+, στην επαναγορά των ομολόγων, στη χρηματοδότηση του προγράμματος των εντόκων γραμματίων και παρέχοντας εγγυήσεις προς τη Φιλανδία.

Παράλληλα, το ποσό της ανακεφαλοποίησης που καλείται σήμερα το Δημόσιο να καταβάλει για αυτές, σχεδόν μηδενίζοντας την αξία της συμμετοχής των παλαιών μετόχων, οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στο σωρευτικό «κούρεμα» των ΟΕΔ κατά το PSI+ και το πρόγραμμα επαναγοράς.

 

in.gr