Απο την Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώθηκε ότι λόγω των εκτεταμένων χιονοπτώσεων στην ορεινή περιφέρεια του Νομού Χανίων δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες επιβίωσης όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων προστασίας τους.

Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται το κυνήγι όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στις χιονοσκεπείς εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η χιονοκάλυψή τους.