Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η βελτίωση των όρων των χρηματοδοτικών μηχανισμών στήριξης της Ελλάδος και της Ιρλανδίας θα τεθούν σήμερα, Δευτέρα, και αύριο στο επίκεντρο των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους 750 δισ. ευρώ, αλλά και την θεσμική του αναβάθμιση, ώστε υπό συγκεκριμένους όρους και υποθέσεις να στηρίζει άμεσα και αποτελεσματικά τις οικονομίες κρατών μελών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι αποφάσεις για το Ταμείο να ληφθούν στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις 4 Φεβρουαρίου, ωστόσο για να γίνει αυτό θα πρέπει να καμφθούν οι αντιρρήσεις της Γερμανίας.

Ακόμη, στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχε λάβει τον Νοέμβριο, το Συμβούλιο Eurogroup θα εξετάσει τις τεχνικές λεπτομέρειες της επιμηκύνσεως του χρόνου αποπληρωμής του δανείου που λαμβάνει η Ελλάς από τον μηχανισμό στηρίξεως της ΕΕ και του ΔΝΤ έως το 2024. Θα εξετασθεί δε και η μείωση του μέσου σταθερού επιτοκίου των μηχανισμών διασώσεως Ελλάδος και Ιρλανδίας από το 5% και το 5,8% αντιστοίχως κοντά στο 3,5% περίπου.

Από την άλλη μεριά,  το κλίμα για την Ελλάδα δεν είναι τόσο ευνοϊκό καθώς πιθανολογείται ότι η Fitch ίσως μειώσει εκ νέου την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, εάν η οικονομία δεν επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το τρίτο τρίμηνο του έτους ή εάν αποτύχει σε μία από τις τριμηνιαίες επιθεωρήσεις της από την ΕΕ και το ΔΝΤ, όπως είπε ο επικεφαλής αναλυτής του οίκου αξιολόγησης στο Reuters.