Το Δημόσιο θα εκδώσει στις 18 Δεκεμβρίου έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Παρασκευή.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 21η Δεκεμβρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

 

in.gr