Περί τα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν εγκατασταθεί στις τράπεζες τα στελέχη των ελεγκτικών εταιρειών που θα έχουν υπερεξουσίες.

Όπως αναφέρεται στο Βήμα της Κυριακής, κάθε τράπεζα θα υπογράψει ένα μνημόνιο, μέσω του οποίου θα δεσμεύεται για το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης και τις εμπορικές του πολιτικές.

Θα τίθενται σαφή όρια για το δανεισμό επειχειρήσεων και νοικουριών, ενώ σαφείς υποχρεώσεις θα ορίζονται και ως προς το ύψος των επιτοκίων στις καταθέσεις.

 

in.gr