Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η., σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και την Αλληλεγγύη Κρήτης, προχώρησε στη δημιουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης.

Βασικός σκοπός της γραμμής είναι με βάση τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, να υποστηριχθούν σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο τα μέλη της ομοσπονδίας και οι οικογένειες τους.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε στο βαθμό του εφικτού συναδέλφους μας να τους στηρίξουμε καθώς το φαινόμενο με τις αυτοκτονίες που έχει γίνει πλέον μάστιγα μας έχει συγκλονίσει» είπε στο Flashnews , ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μανόλης Σφυρης

 Η γραμμή θα λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00-14:00.Η κλήση έχει απλή αστική χρέωση από σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Στελεχώνεται από ψυχολόγο και κι όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.
ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Συμβουλευτική σε θέματα άγχους που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

2. Ψυχολογική στήριξη των μελών της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. σε καταστάσεις κρίσης.

3. Συμβουλευτική και στήριξη γονέων, παιδιών και εφήβων.

4. Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος.

5. Παροχή πληροφοριών για νέες επιχειρηματικές δράσεις, που σκοπό έχουν την αποφόρτιση του επιχειρηματία.

6. Προγραμματισμός συναντήσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης εντάσσεται σε ένα σύνολο προγραμματισμένων δράσεων της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και την Αλληλεγγύη Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία έρευνας με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και την ψυχολογική κατάσταση στο Ν.Ηρακλείου, τη δημιουργία συνδέσμου στη σελίδα της ομοσπονδίας με πληροφοριακό υλικό ψυχολογικού ενδιαφέροντος καθώς και παροχή έντυπου και σεμιναριακού υλικού μέσω των σωματείων μελών της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η .

Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών με κάθε τρόπο, σε αυτή την ιδιαιτέρως στρεσσογόνο και πιεστική για αυτούς κοινωνικοοικονομική συγκυρία.