Στα 684 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο, ποσό το οποίο είναι χαμηλότερο από το ήμισυ του αντιστοίχου ελλείμματος του Οκτωβρίου 2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 496 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 324 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων και πλοίων κατά 63 και 109 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 204 εκατ. ευρώ ή 9,6%, αλλά και της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 120 εκατ. ευρώ ή 10,2%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 247 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο των λοιπών υπηρεσιών το οποίο ήταν πλεονασματικό τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσίασε μικρό έλλειμμα τον Οκτώβριο εφέτος.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το Οκτώβριο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 18,6% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν επίσης (κατά 32,9%), με αποτέλεσμα μείωση των καθαρών εισπράξεων κατά 105 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 8,3%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν πτώση κατά 7,1%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 2,9%, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 97 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 110 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 559 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 445 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή με την σειρά της, οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δημόσιου χρέους (PSI).

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 89 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 175 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω, της μείωσης των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως προς την ΕΕ), σε σχέση με το Οκτώβριο του 2011, αλλά και της καταγραφής καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο των λοιπών τομέων (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα), έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 12,1 δισ. ευρώ ή 74,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 4,1 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 5,8 δισ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 4,9 δισ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 1 δισ. ευρώ) και του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 344 εκατ. ευρώ).

 

in.gr