Επιτυχώς ξεκίνησε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου το 1ο τμήμα σειράς σεμιναρίων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν στραφεί στο εξαγωγικό εμπόριο και επιλέγουν να καθοδηγηθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο των εξαγωγών και μπορούν να τους ενημερώσουν και να τους συμβουλεύσουν για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν.

Το 1ο σεμινάριο Εξωστρέφειας πραγματοποιείται στα ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική (Νικ. Πλαστήρα 100) και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2013.

Η κατάρτιση, διάρκειας 40 ωρών, έχει σαν θέμα «Διεθνές Εμπόριο & Εξαγωγές στην πράξη» και είναι επιδοτούμενη με 5 € την ώρα. Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχονται σε 300 και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης στο τηλ. 2810 343458.