Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Γιάννης Μαλανδράκης, με το υπ αριθμ. 26903/20-12-12 έγγραφο του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, απέστειλε επιστολή σχετικά με τις « Νέες Αρμοδιότητες στους Δήμου» που μεταφέρονται στους Δήμους από 1-1-2013 σύμφωνα με τον Νόμο Καλλικράτη.

Στην επιστολή αυτή ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων αναφέρει: "'Οπως αντιλαμβάνεσθε δεν είναι δυνατόν να αναλάβομε τις επιπλέον αρμοδιότητες χωρίς τη μεταφορών των αντίστοιχων πόρων και την ενίσχυση μας με ανάλογο προσωπικό,θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση ως μόνη λύση ειδικά για τους «Καλλικρατικούς» Δήμους που δεν έχουν οργανωμένες υπηρεσίες, λόγω ανυπαρξίας των ανάλογων ειδικοτήτων προσωπικού ,σε θέματα όπως πολεοδομίας ,πρόνοιας κλπ., είναι να παραμείνουν οι αρμοδιότητες αυτές, στους φορείς που τις ασκούν μέχρι σήμερα."