Επιστολή στον πρωθυπουργό με την οποία ζητά ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Μέσω της επιστολής του, ο κ. Μίχαλος προτείνει την κεφαλαιοποίηση των χρεών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την αποπληρωμή τους με χαμηλές δόσεις έως το 2020, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργοδότες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση αλλά και να ενισχυθούν τα έσοδα του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών Ταμείων.

Το ποσοστό των οφειλών που θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις θα αυξάνεται ανά έτος. Ενδεικτικά, επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στην προτεινόμενη ρύθμιση θα καταβάλλουν μονάχα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εντός του 2013, και το 1% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής συν τις τρέχουσες εισφορές κατά το 2014. Το ποσοστό αποπληρωμής θα ανέλθει στο 6% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής το 2019, με ελάχιστο όριο τα 500 ευρώ και ανώτατο τα 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, η πρόταση του κ. Μίχαλου προβλέπει επιβράβευση για της τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διακανονισμού, καθώς προβλέπει την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τους κατά 5% από τις αρχές του 2014.

Ο επικεφαλής της ΚΕΕΕ ζητεί η ρύθμιση αυτή να συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο και να αποτελέσει νόμο του κράτους.

skai.gr