Ξεκίνησαν και θα συνεχίζονται για δύο μήνες περίπου εργασίες επέκτασης του τεχνικού κάτω διάβασης του κόμβου του Αγ. Σώζοντα με συνέπεια την διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στο δρόμο κάτω από την γέφυρα στην περιοχή του Αγίου Σώζοντα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.