Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να απογραφούν οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματικών (ΟΑΕΕ), αλλιώς δεν θα μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους.

Για την απογραφή θεωρείται υποχρεωτική η φυσική παρουσία στο υποκατάστημα της τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του δικαιούχου ή σε περίπτωση αδυναμίας του συνταξιούχου να παραστεί ο ίδιος εκεί, κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπησή του μέσω τρίτου, ο οποίος όμως θα φέρει μαζί του και τη σχετική εξουσιοδότηση.