Πλήρη αποτυχία του εισπρακτικού μηχανισμού διαπιστώνει η τρόικα στην έκθεσή της για τη φοροδιαφυγή, καταλογίζοντας σημαντικές αδυναμίες ως προς τον έλεγχο των πλούσιων φορολογουμένων, την απόδοση του ΦΠΑ, και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι του 2012 αλλά στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν αλλαγές στη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ χειρότερα το 2013. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ήδη εκτοξευθεί στα 53 δισ. ευρώ από 44 δισ. ευρώ το 2011, με εισπράξιμα να θεωρούνται το 15-20% αυτών. Σε ό,τι αφορά τους μεγαλο-οφειλέτες, από 567 υποθέσεις που ελέγχθηκαν (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσό ύψους 13,6 δισ. ευρώ) εισπράχθηκαν μόλις 29 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για απραγία των μηχανισμών και έλλειψη προθυμίας γα συνέχιση των ελέγχων σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρεται ότι «η όρεξη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ατόμων υψηλού πλούτου και των ελεύθερων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος κινδυνεύει να εξασθενήσει».

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες η τρόικα έχει καταρτίσει δεκάλογο εντολών που πρέπει να υλοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2013. Μάλιστα συστήνεται το «τράβηγμα» των καταθέσεων των οφειλετών από τις τράπεζες, εφόσον προηγηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επίσης, η τρόικα ζητεί και την εκπαίδευση των ελεγκτών προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν πιστωτικά ιδρύματα, κατασκευαστικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η τρόικα ζητεί την αύξηση του αριθμού των ελεγκτών για τον έλεγχο «μεγάλων φορολογούμενων». Μάλιστα η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είχε δεσμευθεί να διπλασιαστεί ο αριθμός των ελεγκτών. Υπόσχεση που όπως φαίνεται δεν εκπληρώθηκε.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος από απάτες ΦΠΑ, ενώ τα μέτρα για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης ΦΠΑ είναι ελάχιστα. Οι κύριες συστάσεις της τρόικας με στόχο την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη μείωση της φοροδιαφυγής είναι:

1. Κάντε σημαντικές αλλαγές στα συστήματα αναγκαστικής είσπραξης, ιδιαίτερα στους τομείς αυτοματοποιημένων υπενθυμίσεων, στο τηλεφωνικό κέντρο πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων και στην απευθείας χρέωση τραπεζικών λογαριασμών.
2. Διασφαλίστε ότι οι μελλοντικές εργασίες για την είσπραξη οφειλών θα ενσωματωθούν στις μεγαλύτερες ΔΟΥ.
3. Διευρύνετε τα φάσμα των υποθέσεων της μονάδας μεγάλων οφειλετών.
4. Επαναπροσδιορίστε το πρόγραμμα ελέγχων προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθέρων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος, ώστε οι προσπάθειες το 2013 να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους τομείς ελεύθερων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος (π.χ. γιατρούς και δικηγόρους).
5. Διασφαλίστε ότι τα άτομα υψηλού πλούτου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υψηλού εισοδήματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα προτεραιότητας.
6. Δρομολογήστε ένα υποχρεωτικό ελάχιστο όριο για την εγγραφή μικροεπιχειρήσεων στο καθεστώς ΦΠΑ.
7. Δώστε σε μια συγκεκριμένη μονάδα την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων, και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ.
8. Εφαρμόστε μια ταχεία διαδικασία για τη διαγραφή αγνοούμενων εμπόρων από το σύστημα του ΦΠΑ.
9. Δημιουργήστε μια μονάδα με αρμοδιότητα τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ΦΠΑ.
10. Εφαρμόστε το αυτοματοποιημένο σύστημα επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου.skai.gr/Προκοπης Χατζηνικολαου