Δελτίο Τυπου εξέδωσε σήμερα Κ. Βιρβιδάκης το οποίο αναφέρει:

"Ο Βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης κατέθεσε στις 12 Δεκεμβρίου 2012 ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα «Παρουσία δημοτικών υπαλλήλων στα Δημοτικά Συμβούλια». Στο κείμενο της ερώτησης ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει τα εξής:

«Ο νόμος 3852/2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης» προβλέπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 69 μεταξύ άλλων τα εξής:‘‘…Το δημοτικό συμβούλιο, δια του προέδρου του, δύναται να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούμενων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται, για την παράστασή τους, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, αποζημίωση αντίστοιχη με εκείνη που λαμβάνουν τα μέλη συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει’’.

Ορισμένοι πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων δεν καλούν τους δημοτικούς υπαλλήλους, η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για τη διευκρίνιση σημαντικών θεμάτων επικαλούμενοι αλλαγή της νομοθεσίας. Ερωτάται ο Υπουργός εάν ισχύει το συγκεκριμένο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του νόμου 3852/2010. Εάν όχι, με ποια διάταξη νόμου έχει αντικατασταθεί;»

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης αναφέρει:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 εξακολουθούν να ισχύουν. Σύμφωνα με τις διατάξεις, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειμένου να παρέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο πληροφορίες για θέματα που συζητούνται. Η δε παρουσία των υπαλλήλων που καλούνται να παρευρεθούν είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει».

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η απουσία των αρμόδιων υπαλλήλων από τα Δημοτικά Συμβούλια (όπως συμβαίνει κατ’ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων), δεν οφείλεται στην αλλαγή της νομοθεσίας αλλά μάλλον στην μη κλήση τους. Τα σχόλια περιττεύουν
" καταλήγει το δελτίο τύπου.