Η Γαλλία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους πολίτες της που έγιναν φορολογικοί μετανάστες στην Ελβετία, καθώς με νέα εγκύκλιο προαναγγέλλει σοβαρές συνέπειες για τους Γάλλους που έχουν εγκατασταθεί εκεί, αποκαλύπτει η ελβετική εφημερίδα Le Temps.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών, η Γαλλία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει πλέον τα ευεργετήματα της σύμβασης για διπλό φορολογικό καθεστώς προς τους Γάλλους που έχουν εγκατασταθεί στην Ελβετία, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η πρακτική τούτη ίσχυε ήδη εδώ και 40 χρόνια βάσει συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας. Ουσιαστικά η άτυπη ανοχή που επεδείκνυαν οι φορολογικές Αρχές από το 1972 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Το μέτρο αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όσους έχουν μετακομίσει φορολογικά αλλά συνεχίζουν να διατηρούν επαγγελματικές δραστηριότητες στη Γαλλία ή εξακολουθούν να έχουν έσοδα από μερίσματα στη χώρα, χωρίς όμως να καταβάλουν φόρους διότι θεωρούνται φορολογικά υποκείμενα στην Ελβετία.

Προκειμένου να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων, αυτά τα φυσικά πρόσωπα αποδέχονταν να πληρώνουν τους φόρους τους στην Ελβετία, υπό τη μορφή προστίμου με μία προσαύξηση 30%. Σε αντάλλαγμα, η ελβετική εφορία τους απάλλασσε από την υποχρέωση δήλωσης φορολογικής έδρας, επιτρέποντάς τους να επωφελούνται από το διπλό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε συνάψει με τη Γαλλία το 1966.

Βάσει αυτής, οι Γάλλοι υπήκοοι θεωρούνταν ότι κατοικούσαν στην Ελβετία και ως εκ τούτου κατέβαλλαν μικρότερους φόρους στην πατρίδα τους. Συνεπώς κατέβαλλαν φόρο μόλις 15% επί της πηγής στη Γαλλία για τα μερίσματά τους, αντί για 30% στην περίπτωση που δεν έχαιραν του διπλού καθεστώτος.

Σε ερώτηση της εφημερίδας, ο ειδικός στα φορολογικά Ελβετός δικηγόρος Φιλίπ Κενέλ υποστηρίζει πως εάν το Παρίσι αποφασίσει να εξαιρέσει τους εν λόγω Γάλλους φορολογουμένους στην Ελβετία, «το αποτέλεσμα θα είναι το ακριβώς αντίθετο από το προσδοκώμενο», καθώς οι φορολογικοί μετανάστες θα «κόψουν κάθε δεσμό με την πατρίδα τους προκειμένου να προστατευθούν».

Το 2011 η Ελβετία αριθμούσε 5.445 ξένους πολυεκατομμυριούχους κατοίκους, που ευεργετούνταν από το καθεστώς του διπλού φορολογικού καθεστώτος, μεταξύ των οποίων οι 2.000 είναι Γάλλοι.in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό