Τη δημιουργία του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap για λογαριασμό και σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, ως Δείκτης Αναφοράς για τις αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap θα αποτελείται από 30 μετοχές οι οποίες θα σταθμίζονται ισομερώς κατά την στιγμή της αναθεώρησης της σύνθεσής του. Θα υπολογίζεται κάθε 30 δευτερόλεπτα, κατά τις ώρες συνεδρίασης του Χ.Α., χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τιμές των μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται σε 1.000 μονάδες και ο υπολογισμός θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013.

Αποδεκτές αξίες για συμμετοχή στο Δείκτη είναι οι μετοχές των εταιρειών που είναι εισηγμένες στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α., εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στους Βασικούς Κανόνες για τη διαχείριση του Δείκτη. Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap θα αναθεωρείται κάθε εξάμηνο, το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, ώστε να προσδιορίζεται η σύνθεσή του.


kathimerini.gr