Μετά την ένταξη του έργου του νέου αγωγού μεταφοράς νερού του φράγματος των Μπραμιανών μήκους 15 χιλιομέτρων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 με την 463/27-7-2010 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής 16.275.000 εκατ. Ευρώ, δημοπρατήθηκε η μελέτη των έργων του νέου αγωγού με αμοιβή 840.000 Ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων να αναλάβουν την μελέτη έχει ορισθεί η 16η ημέρα του Μαΐου.

Με τη δημοπράτηση της μελέτης ξεκινά η διαδικασία της υλοποίησης του έργου, που θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και του αγροτικού τομέα, και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ιεράπετρας και του Νομού Λασιθίου.