Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γίνεται γνωστό ότι το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης θα μείνει κλειστό για το κοινό

την Πέμπτη 17-1-2013 και την Παρασκευή 18-1-2013 λόγω εφαρμογής των απαιτήσεων της οδηγίας 2006/12ΕΕ (Π.Δ. 51/12) από 19-1-2013 για την έκδοση αδειών οδήγησης.