Την Κυριακή 13/1/2013 συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της εκλογής των μελών του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αριθ. πρωτ 472, από 6-1-2013 εξελέγη Πρόεδρος Δ.Σ. Φαιστού, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δουλγεράκης Γεώργιος, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος, δηλαδή 14 ψήφους σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, από τη Β’ φάση της πρώτης εκλογικής διαδικασίας.

 Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση είχε διακοπεί παρατύπως από τον Προεδρεύων Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καμπουράκη Σάββα. Επίσης, εκλέχθηκαν στη θέση του Αντιπροέδρου ο κ. Μανιουδάκης Κ. και στη θέση του Γραμματέα ο κ. Κυριακάκης Α.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το λόγο πήρε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος και αφού ευχαρίστησε τη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμή που του έγινε προχώρησε στη διαδικασία για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαιστού.

Για την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαιστού εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κκ. Μανιαδάκης Ιωάννης, Ρομπογιαννάκης Σταύρος, Κουλεντάκης Ιωάννης, Πρωτογεράκης Ευάγγελος (σύμβουλοι πλειοψηφίας) καθώς και οι κκ. Μαυράκης Γεώργιος και Ανωγειανάκης Εμμανουήλ (σύμβουλοι μειοψηφίας).

Αναπληρωματικά μέλη, για την ίδια επιτροπή, εκλέχθηκαν οι κκ. Φασομυτάκης Ιωάννης, Μαθιουδάκης Ανδρέας, Τσικριτζάκης Γεώργιος (σύμβουλοι πλειοψηφίας) καθώς και οι κκ. Νικολακάκης Ιωάννης και Κοκαράκης Χαρίλαος (σύμβουλοι μειοψηφίας).

Στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κκ. Φασομυτάκης Ιωάννης, Τσικριτζάκης Γεώργιος, Καναβάκης Αντώνιος, Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος (σύμβουλοι πλειοψηφίας) καθώς και οι κκ. Μαρακομιχελάκης Μιχαήλ και Κοκαράκης Χαρίλαος (σύμβουλοι μειοψηφίας).

Για την ίδια επιτροπή Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι κκ. Κουλεντάκης Ιωάννης, Πρωτογεράκης Ευάγγελος, Ρομπογιαννάκης Σταύρος (σύμβουλοι πλειοψηφίας) καθώς και οι κκ. Βογιατζάκης Γεώργιος και Κυριακάκης Αντώνιος (σύμβουλοι μειοψηφίας).

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία το λόγο πήρε η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη που έδωσε συγχαρητήρια στο νέο Προεδρείο και τα μέλη των επιτροπών που εξελέγησαν, ευχήθηκε η περίοδος που ακολουθεί να είναι εξίσου εποικοδομητική για το Δήμο Φαιστού.

Επίσης, παρουσία του σώματος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ κ. Εμμ. Χουστουλάκη και όσους κατείχαν θέσεις ευθύνης κατά την πρώτη περίοδο. Ο απερχόμενος Πρόεδρος με τη σειρά του ευχαρίστησε τη δήμαρχο και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και τη δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης στην περιοχή, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα της σε ότι χρειαστεί προσπαθώντας πάντα να είναι χρήσιμος για τον τόπο. Ευχές στους νεοεκλεγέντες εξέφρασαν και οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης.

Στη συνέχεια η Δήμαρχος ανακοίνωσε στο σώμα, τις Αντιδημαρχίες που ανέθεσε για τη δεύτερη περίοδο.

1. Για την Αντιδημαρχία Διοίκησης (ΚΕΠ), Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρομπογιαννάκης Σταύρος.

2. Για την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, ορίστηκε ο κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος.

3. Για την Αντιδημαρχία Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας ορίστηκε, ο κ. Μανιαδάκης Ιωάννης.

4. Για την Αντιδημαρχία Πρωτογενή Τομέα, τοπικά προϊόντα, εμπόριο –καινοτομία, περιβάλλον, καθαριότητα ορίστηκε , ο κ. Πρωτογεράκης Ευάγγελος.

5. Για την Αντιδημαρχία Παιδείας, Νέας Γενιάς, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας-Πρόνοιας, Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίστηκε ο κ. Φασομυτάκης Ιωάννης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρξουν αλλαγές στις διοικήσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου Φαιστού.