Ειδοποιητήρια στους πελάτες τους που διατηρούν λογαριασμούς οι οποίοι δεν εμφανίζουν καμία κίνηση τα τελευταία 20 χρόνια θα αρχίσουν να αποστέλλουν οι τράπεζες.

Με την επιστολή αυτή, σύμφωνα με την Ημερησία, οι κάτοχοι των αδρανών λογαριασμών θα καλούνται να τους "κινήσουν", καθώς όσοι δεν προχωρήσουν σε καμία κίνηση και δεν ανακτήσουν τα χρήματά τους, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να κατασχεθούν υπέρ του Δημοσίου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τις αδρανείς καταθέσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του 1942 όσοι λογαριασμοί είναι σε ακινησία για διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών κατατίθενται υπέρ του Δημοσίου.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, κάθε χρόνο τα πιστωτικά ιδρύματα καταθέτουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταθέσεις που είναι ανενεργές για 20 χρόνια.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο αναμορφώνεται το πλαίσιο απόδοσης των αδρανών καταθέσεων στο Δημόσιο, ώστε να αξιοποιηθούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τροποποιείται ένα κατοχικό διάταγμα 70 ετών, που οδηγούσε στη δήμευση μεγάλων χρηματικών ποσών υπέρ του Δημοσίου και το οποίο δεν λάμβανε καμία πρόνοια ούτε για τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταθετών, αλλά ούτε εξασφάλιζε το δημόσιο συμφέρον.

Η σχετική πρόταση νόμου προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν εγγράφως τους πελάτες τους για την ύπαρξη καταθετικών λογαριασμών που βρίσκονται σε ακινησία επί 20ετία πριν τα χρήματά τους αποδοθούν υπέρ του Δημοσίου.

news247.gr