Στην υπογραφή ΣΣΕ προχώρησαν σήμερα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσποδνία. Ειδικότερα συμφωνήθηκε αναδρομική αύξησηση 1,5% για το 2010 και 1% για το 2011.΄

Ωστόσο δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή με την Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας που και εκείνη εκπροσωπεί ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον.

O ΣΕΕΝ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: "Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του ΣΕΕΝ και της ΠΝΟ, Μνημόνιο Συμφωνίας για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοΐας για τα έτη 2010 και 2011, με το οποίο συμφωνήθηκε αύξηση μισθού ενεργείας και των πάσης φύσεως επιδομάτων κατά ποσοστό 1,5% για το 2010 και 1% για το 2011.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι η καταβολή των αναδρομικών για το 2010 θα γίνει τμηματικά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2011.

Η υπογραφή της ΣΣΕ, η κατακύρωση της οποίας τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα για την πορεία της ελληνικής ακτοπλοΐας, καθώς εξασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη που όλοι έχουμε ανάγκη, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις εξαιρετικά δύσκολες επικρατούσες οικονομικές συνθήκες".