Ένα στα τέσσερα δάνεια βρίσκεται στο «κόκκινο», καθώς οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 2012, το τραπεζικό σύστημα φορτώθηκε με επιπλέον 20 δισ. ευρώ νέα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.

Το ποσοστό των επισφαλειών έχει υπερβεί στο τέλος του έτους το 25% και έχει ανέλθει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο δωδεκάμηνο.

Οι ρυθμίσεις που γίνονται, δηλαδή η μείωση της δόσης και η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, είναι αυτές που διατηρούν κάποια δάνεια πριν περάσουν στο «κόκκινο».

Πάντως, η διαχείριση των επισφαλειών βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο για τις τράπεζες, καθώς ολοένα και διευρύνεται η βάση των πελατών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.

 

in.gr