Στον ορισμό των Διοικήσεων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων για το διάστημα μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας, προχώρησε, κατά την τελευταία συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Ειδικότερα, ορίστηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ), στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος - ΚΑΜ του Δήμου Χανίων (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ).

Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των παραπάνω νομικών προσώπων, όπως αυτοί ορίστηκαν μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής Χανίων είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΟΚΟΙΠΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΑΡΙΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ