Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση των εργαζομένων στο μετρό με την κυβέρνηση, με αφορμή την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Μετά τις απεργίες της περασμένης εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου, ακινητοποιημένοι θα μείνουν οι συρμοί του μετρό και τη Δευτέρα, από την έναρξη έως τη λήξη της βάρδιας, λόγω της νέας 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στο μέσο, αντιδρώντας στην ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Τη Δευτέρα, επίσης, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τραμ θα λειτουργήσουν από τις 08:00 έως τις 16:00.

Την Τρίτη οι εργαζόμενοι στα τρία μέσα σταθερής τροχιάς θα πραγματοποιήσουν τετράωρη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 16:00.

Αντιδρώντας στις κινητοποιήσεις, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα σωματεία των εργαζομένων εξαγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο για τις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, «η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου».

Η απεργία προστατεύεται από το Σύνταγμα και τους νόμους, σημειώνει η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, αλλά η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη, καθώς υπόκειται στους περιορισμούς τόσο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος όσο και το άρθρο του 281 ΑΚ (Περί καταχρηστική άσκησης του δικαιώματος).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η νόμιμη ενάσκηση του απεργιακού δικαιώματος μεταξύ των άλλων απαιτεί από τα σωματεία των εργαζομένων:

α) να προειδοποιήσουν την εταιρεία 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, χωρίς στην προθεσμία αυτή να συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρέσιμες ημέρες και αυτή του Σαββάτου

β) να γνωστοποιήσουν τα αιτήματα και τους λόγους που τα θεμελιώνουν, προ τεσσάρων πλήρων ημερών, με έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στην εταιρεία (ως εργοδότη), στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ασκεί την σχετική εποπτεία και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας

γ) να διαθέσουν προσωπικό προς αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια των εν λόγω στάσεων και

δ) να προσκαλέσουν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο.

«Τα σωματεία των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε εξαγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις, χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο για τις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου» και «στις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι απαραίτητη η τήρηση των προθεσμιών του Νόμου για την εξαγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων καθότι απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία για την ενημέρωση και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού από άλλα μεταφορικά μέσα» τονίζεται στην ανακοίνωση της διοίκησης.

Σύμφωνα όμως, με τις ανακοινώσεις των σωματείων και ενώ δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες και ενέργειες, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου οι γραμμές 2 και 3 (πρώην Μετρό) δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη κυκλοφορίας, ενώ η γραμμή 1 (πρώην Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος) και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 8:00 έως τις 16:00.

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, «με βάση τις προβλέψεις του Νόμου και συμμεριζόμενη την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες, αλλά και τις επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της πόλης», δηλώνει ότι με το άνοιγμα των αρμοδίων δικαστηρίων τη Δευτέρα, θα κινήσει την νόμιμη διαδικασία, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, «για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων».

protothema.gr