Περαιτέρω καθυστερήσεις για το νομοσχέδιο «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» προκύπτουν από την απόφαση της Κομισιόν να μη δεχτεί το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για επείγουσα εξέταση του νομοσχεδίου και να ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τις κοινοτικές ρυθμίσεις τρίμηνη διαδικασία έγκρισης.

Το αίτημα για επείγουσα εξέταση βάσιζε η ελληνική πλευρά στην εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «Συμμόρφωση σε απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια» και όχι νέο νόμο.

Όμως καθώς το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει μόνο διατάξεις συμμόρφωσης με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια, αλλά επιχειρεί να ρυθμίσει το σύνολο της αγοράς (αδειοδότηση online στοιχήματος, παιγνιομηχανημάτων κ.ά.) επί της ουσίας αποτελεί ένα νέο σχέδιο νόμου και έτσι το αίτημα για κατ΄ επείγουσα διαδικασία δεν έγινε αποδεκτό.

Διαδικασία

Η διαδικασία που πρέπει τώρα να ακολουθηθεί είναι αποστολή του νομοσχεδίου στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού η ανάρτησή του στη διευθυνση www.tris.com και η πραγματοποίηση της ευρωπαϊκής διαβούλευσης από τα κράτη μέλη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για τρεις μήνες.

Ακολούθως με βάση τις παρατηρήσεις ή τις εμπεριστατωμένες γνώμες αν υπάρξουν θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε το νομοσχέδιο να είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο και μετά να ακολουθήσει η ψήφισή του στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Με το νέο χρονοδιάγραμμα που προκύπτει, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2011 η διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαγωνισμών που απαιτούνται για την πώληση των νέων αδειών και την είσπραξη των εσόδων ύψους 700 εκατ. ευρώ από την πώληση των αδειών και τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη των κατόχων τους.

Ασυμβατότητες

Ταυτόχρονα, τόσο σύμφωνα με τα σχόλια των αναλυτών (Alpha Finance) όσο και σύμφωνα με τη γνώμη έγκριτων νομικών της αγοράς τα σημεία του νομοσχεδίου που δεν είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο και αναμένεται να λάβουν παρατηρήσεις κατά την τρίμηνη ευρωπαϊκή διαβούλευση είναι:

Το «δικαίωμα πρώτης άρνησης» του ΟΠΑΠ για τα VLTs ταυτόχρονα με τη διαγωνιστική διαδικασία. Το δικαίωμα αυτό προέρχεται από τη σύμβαση του ΟΠΑΠ με το Δημόσιο η οποία όμως αναφέρεται στην απόκτηση άδειας κατ' αποκλειστικότητα και όχι στην εξαίρεση από διαγωνιστική διαδικασία.

Η διαφορετική φορολόγηση του ιντερνετικού στοιχήματος και των παιγνιομηχανημάτων σε σχέση με άλλα τυχερά παιχνίδια, όπως αυτά του ΟΠΑΠ. Η φορολόγηση στα νέα παιχνίδια που εισάγονται με το νομοσχέδιο είναι 30% στα μεικτά κέρδη, στα καζίνο είναι 33% στα μεικτά κέρδη, ενώ τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ μέσω των πρακτορείων δεν φορολογούνται.

Τα πολυάριθμα ασαφή σημεία του νομοσχεδίου που αναμένεται να καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις. Η χρήση των υπουργικών αποφάσεων για την ολοκλήρωση ενός νόμου είναι μια τακτική που «ενοχλεί» την Κομισιόν.

Κι αυτό γιατί οι επί μέρους υπουργικές αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν τελείως ένα νόμο και η τελική του μορφή, να μην είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

imerisia.gr